Tag Archives: pelet

Pelet u Novom Sadu

Nabavka ogreva za zimu je stavkakoja nas već počinje zamarati od septembra, a u oktobru je već potrebna. Jer bez obzira koliko je toplo u toku dana u oktobru već treba ložiti vatru, odnosno grejati se. Ako ste do sada muku mučili sa drvima te ložili vatru iznosili pepeo i možda je vreme a pređete na pelet. Imate prodaju i proizvodnju pelata od drveta u Novom Sadu. Oni proizvode pelet od drveta koji je kvalitetan i sa kojim ćete napraviti odlične uštede.

Pelet je energent budućnosti, mnogo ga je isplativije ložiti nego drva, a jeftiniji je od zemnog gasa i nafte. Ono što je dobro da je loženje sa njim vrlo komforno i da se sve podešava na dugme.

Vreme je da se manete pepela i uglja, cepanja drva i slično, pređite na pelet. Imate kvalitetnu proizvodnju i prodaju peleta u Novom Sadu.

Advertisements